Γενικά

Η επιχείρησή μας Theros Jewels (“εμείς”) δεσμεύεται να προστατεύει τις πληροφορίες, τις οποίες μοιράζεστε στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας. Εμείς αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με προσοχή και διαφάνεια, ενεργώντας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR) και τον νόμο 4624/2019  για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία τους και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

Εμείς σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε αυτή την Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας ή τις υπηρεσίες μας ή πραγματοποιείτε συναλλαγές.  Διαβάζοντας αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, ο χρήστης ενημερώνεται για το πώς συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα  μέσω της ιστοσελίδας μας στη διεύθυνση  www.theros-jewels.gr

Παρακαλούμε διαβάστε αυτήν την πολιτική απορρήτου προσεκτικά πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.

Με την πρόσβαση, περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας μας, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας, όπως αυτά ορίζονται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, δε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας. Η χρήση από εσάς της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένων των εντολών σας, διέπεται από Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις και Πολιτική Cookies. Παρακαλούμε αφιερώστε χρόνο να διαβάσετε αυτούς, καθώς περιλαμβάνουν όρους που ισχύουν για εσάς.

Ποιοι είμαστε?

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (data controller) της ιστοσελίδας μας είναι η ατομική επιχείρηση «Πλατής Γεώργιος» με διακριτικό τίτλο αυτής Theros Jewels, η οποία εδρεύει στη Ρόδο, στην οδό Κων. Υδραίου 64, 85133, Ρόδος.

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση για το πώς αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλώ επικοινωνήστε με εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Αυτή η Πολιτική από κοινού με τους Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις και οποιαδήποτε άλλα αρχεία που αναφέρονται σε τέτοιους όρους και προϋποθέσεις καθορίζει τη βάση πάνω στην οποία συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή αυτά που μας παρέχετε, πώς θα επεξεργαστούν από εμάς, και θα ισχύει για όλα τα προσωπικά σας δεδομένα ανεξάρτητα από το μέσο ή τη μέθοδο με την οποία θα αποκτήσουμε/λάβουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Σε αυτή την Πολιτική, ο όρος  “προσωπικά δεδομένα” σημαίνει δεδομένα που σχετίζονται με ένα πρόσωπο εν ζωή, το οποίο αναγνωρίζεται ή μπορεί να αναγνωριστεί από τα δεδομένα, ή από τα δεδομένα σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που βρίσκονται ή είναι πιθανόν να βρεθούν στην κατοχή μας, και περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα όπως περιγράφονται στον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (όπως ορίζεται παρακάτω). Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική προσεκτικά. Η είσοδος σε αυτόν τον ιστότοπο και ξεκινώντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής υποδηλώνει ότι ο χρήστης (ή “ο χρήστης” ή “εσείς”) έχει επανεξετάσει αυτήν την πολιτική και συμφωνεί ότι δεσμεύεται από αυτήν και από τους Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί, μερικές φορές, να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, οι οποίοι είναι εκτός ελέγχου μας και δεν καλύπτονται από αυτήν την Πολιτική. Δεν μας ανήκουν, δε λειτουργούμε ή δεν ελέγχουμε τους ιστότοπους τρίτων με αποτέλεσμα να μην αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου άλλων ιστοσελίδων. Αν έχετε πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρέχονται, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τις πολιτικές τους προτού υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπική σας πληροφορία.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε?

Εμείς  σεβόμαστε πλήρως το απόρρητό σας και προσπαθούμε να είμαστε διαφανείς στις πολιτικές μας, όπως στο ποιες πληροφορίες θα συλλέξουμε και πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας. Επίσης, εμείς μόνο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε μεμονωμένες πληροφορίες του χρήστη όπου είμαστε νομίμως εξουσιοδοτημένοι ή/και έχουμε το νόμιμο δικαίωμα να το πράξουμε ή/και όταν συνάπτουμε μία σύμβαση ή όταν έχουμε προσυμβατική σχέση μαζί σας.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, μπορεί να συλλέξουμε:

α. Πληροφορίες όπως, η IP διεύθυνσή σας, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης και ανώνυμες πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies για στατιστικούς σκοπούς όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Εμείς συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, την ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενό της. Έχουμε θεμιτό επαγγελματικό ενδιαφέρον για αυτή τη διαδικασία: να διασφαλίσουμε ότι η ιστοσελίδα μας λειτουργεί αποτελεσματικά και να σας προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες και εμπειρία χρήστη. (Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την “Πολιτική Απορρήτου“)

β. Εμείς μπορούμε να συλλέγουμε πληροφορίες όπως το όνομά σας, το επώνυμό σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στην περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.  

γ. Εμείς ενδέχεται να σας ρωτήσουμε για προσωπικές σας πληροφορίες όπως το όνομά σας, το επώνυμο, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τη διεύθυνση πληρωτή, αριθμό τηλεφώνου, στοιχεία της πιστωτικής ή οποιουδήποτε είδους κάρτας σας σε περίπτωση που συμφωνήσουμε από κοινού τέτοιου είδους πληρωμή, όνομα και επώνυμο κατόχου αυτής, αριθμό αυτής, τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας, ημερομηνία λήξης της κάρτας.

Αυτές οι πληροφορίες θα σας δοθούν όταν:

– εσείς ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μας ή το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας

– πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε τις απαιτούμενες  υπηρεσίες και προϊόντα μας.

– πρέπει να ολοκληρώσετε την αγορά σας, για παράδειγμα, να επεξεργαστείτε και να ολοκληρώσετε τις πληρωμές σας, να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την παραγγελία και αγορά σας και να σας παρέχουμε τη σχετική εξυπηρέτηση πελατών.

Αιτιολογικό της συλλογής δεδομένων (νομική βάση)

– Για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (παραγγελία, πληρωμές κλπ)

– Εμείς έχουμε το νόμιμο επαγγελματικό συμφέρον να συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες: για να  συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, για στατιστικούς σκοπούς, για καλύτερη εμπειρία του χρήστη και για να απαντάμε σε ερωτήσεις και αιτήματα.

– Εμείς έχουμε το νόμιμο επαγγελματικό συμφέρον να συλλέγουμε φωτογραφίες και βίντεο από τα προϊόντα που έχετε αγοράσει για σκοπούς διαφήμισης και μάρκετινγκ.

Όταν χρησιμοποιούμε το νόμιμο συμφέρον μας ως νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία των δεδομένων, εμείς πάντα το διασφαλίζουμε εκτελώντας μία εκτίμηση εξισορρόπησης, η οποία επαληθεύει και εξισορροπεί το συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων σε σχέση με το δικαίωμα του ατόμου στην ιδιωτική ζωή. 

Εάν υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες για άλλα άτομα σε εμάς ή στους παρόχους υπηρεσιών μας (π.χ. συνεργάτες), δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να το πράξετε και μας επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες αυτών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Εμείς μπορούμε να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από ποικιλία πηγών, συμπεριλαμβανομένων:

 • Άμεσα από εσάς ή κάποιον που ενεργεί για λογαριασμό σας: Μπορούμε να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες που εσείς ή κάποιος που ενεργεί για λογαριασμό σας κοινοποιεί σε εμάς όπως το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
 • Μέσω των υπηρεσιών μας: Μπορούμε να συλλέγουμε προσωπικές σας πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, για παράδειγμα, όταν πραγματοποιείτε μία παραγγελία ή πώληση.  
 • Από την ιστοσελίδα: Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας στον ιστότοπό μας.

Δεν συλλέγουμε συνειδητά προσωπικά στοιχεία από παιδιά χωρίς την κατάλληλη συγκατάθεση των γονέων. Εάν είστε ηλικίας 18 ετών και κάτω, παρακαλούμε να λάβετε την άδεια γονέα / κηδεμόνα σας προτού μας δώσετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία. Εάν είστε κάτω από την ηλικία των 18 ετών τότε θα χρειαστούμε τη συναίνεση από τον γονέα / κηδεμόνα σας για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Εάν πιστεύετε ότι ενδέχεται να έχουμε συλλέξει προσωπικά στοιχεία από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών χωρίς γονική άδεια, ενημερώστε μας το συντομότερο δυνατό και θα διαγράψουμε αμέσως αυτές τις πληροφορίες.

Κοινοποίηση δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε:

 •  δημόσιες αρχές υπό νομική υποχρέωση
 • εξουσιοδοτημένους παροχείς υπηρεσιών και τους προμηθευτές μας που παρέχουν υπηρεσίες όπως φιλοξενία ιστοσελίδων, ανάλυση δεδομένων, επεξεργασία πληρωμής, εκπλήρωση παραγγελιών, εξυπηρέτηση πελατών, παράδοση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επεξεργασία πιστωτικών καρτών, έλεγχος, συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες.
 • συμβούλους μας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι λογιστές, οι ελεγκτές, οι δικηγόροι, οι άλλοι επαγγελματικοί σύμβουλοι και επαγγελματικές επαφές, προκειμένου να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε καλύτερα, να υποστηρίζουμε ή να αναπτύσσουμε τις επιχειρήσεις μας και να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας.

Η επιχείρησή μας δεν μοιράζεται ή δεν πωλεί τα προσωπικά σας στοιχεία με μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη χωρίς τη γνώση και τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη δική τους εμπορική ή εμπορική χρήση.

Διεθνής μεταφορά των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα μεταφερθούν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε περίπτωση που χρειαστούμε για κάποιο λόγο να μεταφέρουμε αυτά τα δεδομένα, θα τα μεταφέρουμε μόνο σε χώρες που ικανοποιούν τα κατάλληλα ή συγκρίσιμα επίπεδα προστασίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούνται στη δικαιοδοσία αυτή και (όπου απαιτείται ) με τη συγκατάθεσή σας.

Σε περίπτωση μεταφοράς προσωπικών δεδομένων από την Ε.Ε. σε χώρες εκτός της Ε.Ε., χρησιμοποιούμε συμβατικές ρήτρες, διασφαλίζοντας ότι αυτές οι μεταφορές δεδομένων συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου.

Συνδεδεμένες υπηρεσίες, ιστοσελίδες τρίτων και περιεχόμενο  

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, οι οποίοι βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας και δεν καλύπτονται από αυτήν την Πολιτική. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου άλλων ιστότοπων.

Εάν έχετε πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρέχονται, ελέγξτε τις πολιτικές τους πριν υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία.

Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο δεδομένων, έχετε σειρά δικαιωμάτων. Εσείς μπορείτε:

α) να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που είναι αποθηκευμένα ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε δωρεάν αντίγραφο αυτών των πληροφοριών. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να έχει πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

 • στους σκοπούς της επεξεργασίας
 • στις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων
 • στους παραλήπτες ή στις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν διαβιβαστεί ή πρόκειται να διαβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως στους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς
 • όπου είναι δυνατόν, στην προβλεπόμενη περίοδο για την οποία αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν δεν είναι δυνατόν, στα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της εν λόγω περιόδου
 • στην ύπαρξη του δικαιώματος να ζητάτε από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία αυτή
 • στην ύπαρξη δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
 • όπου τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες ως προς την πηγή τους.
 • στην ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη σχετική λογική, καθώς και στη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες από τέτοια επεξεργασία των δεδομένων του υποκειμένου αυτών.

β) να απαιτήσετε από εμάς να διορθώσουμε ανακριβή, λανθασμένα ή ελλιπή δεδομένα (δικαίωμα διόρθωσης)

γ) να αποκτήσετε από εμάς τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας (δικαίωμα διαγραφής και δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας)

δ) να λάβετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και τεχνικά αναγνώσιμη μορφή και να έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα δεδομένα αυτά σε μια άλλη οντότητα χωρίς περιορισμό. (δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων)

ε) να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας όπου εμείς στηρίζουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας ως τη νομική βάση για επεξεργασία. (δικαίωμα αντίρρησης)

στ) εάν πιστεύετε ότι ο οργανισμός δεν συμμορφώθηκε με τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλετε  καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] .

Δικαιούμαστε να αρνηθούμε αίτημα πρόσβασης σε δεδομένα από εσάς όταν (α) το αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, κυρίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα (σε αυτή την περίπτωση, εάν αποφασίσουμε να σας παράσχουμε τα προσωπικά δεδομένα που ζητήσατε, μπορούμε να σας χρεώσουμε μια λογική χρέωση για να υπολογίσουμε τις διοικητικές δαπάνες για κάτι τέτοιο) ή (β) έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όσα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται, θα απαιτηθεί αναγνώριση (βλ. παρακάτω).


Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα

Η επιχείρησή μας έχει σχεδιαστεί για να παρέχει εύλογα και κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη πρόσβαση, τροποποίηση, κοινοποίηση ή καταστροφή. Χρησιμοποιούμε μια ασφαλή διαδικτυακή διαδικασία διαβίβασης, τη λεγόμενη διαβίβαση “Secure Socket Layer” (SSL), για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας. Αυτό μπορείτε να το δείτε από το γεγονός ότι ένα στοιχείο ΄΄s΄΄ (https: //) προστίθεται στο στοιχείο διεύθυνσης http: //. Η κρυπτογράφηση SSL εγγυάται ότι τα δεδομένα σας διαβιβάζονται με κρυπτογραφημένο και πλήρη τρόπο.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των δεδομένων, των συστημάτων, των δικτύων και των υπηρεσιών. Δυστυχώς, κανένα σύστημα μετάδοσης δεδομένων ή αποθήκευσης δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλές. Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής, παρακαλούμε ειδοποιήστε μας αμέσως επικοινωνώντας μαζί μας στο [email protected] .

Για την προστασία σας, θα υλοποιήσουμε μόνο αιτήματα με σεβασμό στα προσωπικά στοιχεία σας (όχι οποιουδήποτε άλλου) και ίσως χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας προτού ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Θα ικανοποιήσουμε το αίτημά σας το συντομότερο δυνατόν και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα αιτήματά σας εντός 30 εργάσιμων ημερών.

Μπορεί να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες για λόγους αρχειοθέτησης, όπως απαιτείται από τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις, και / ή να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές που ξεκινήσατε πριν ζητήσετε μια τέτοια αλλαγή ή διαγραφή. Ορισμένες από τις πληροφορίες σας ενδέχεται να παραμένουν στα συστήματά μας και σε άλλα αρχεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περίοδος Διατήρησης Δεδομένων

Θα διατηρήσουμε Προσωπικές Πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο να συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους ή για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα ειδοποίηση περί απορρήτου ή όταν υπάρχει νόμιμος επαγγελματικός λόγος. Θα διαγράψουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες και / ή θα λάβουμε μέτρα για την κατάλληλη ανωνυμοποίησή τους, ώστε να μην μπορούμε πλέον να τις αναγνωρίζουμε (εκτός αν πρέπει να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για να συμμορφωθούμε με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις) και, εν πάση περιπτώσει, μετά τη λήξη της μέγιστης προθεσμίας αποθήκευσης που καθορίζεται από τον εφαρμοστέο νόμο. Σε γενικές γραμμές, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται από εμάς για δύο χρόνια από την τελευταία ημερομηνία επικοινωνίας ή συναλλαγής.

Πολιτική Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Ένα “cookie” είναι ένα μικρό αρχείο γραμμάτων και αριθμών που αποστέλλεται στον υπολογιστή σας από έναν ιστότοπο και αποθηκεύεται αυτόματα στον υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού (π.χ. “Internet Explorer”). Κάθε φορά που ζητάτε μια σελίδα από τον ιστότοπο, το πρόγραμμα περιήγησης στέλνει αυτό το cookie στο διακομιστή του ιστότοπου.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να αποδέχεστε τα cookies. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να σας ειδοποιεί πριν λάβετε ένα cookie ώστε να έχετε την ευκαιρία να το δεχτείτε και μπορείτε επίσης να ορίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να αρνηθεί να λάβει ή να στείλει όλα τα cookies. Η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org περιέχει οδηγίες βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies από τους χρήστες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική των cookies επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies

Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, εκτός αν μας παράσχετε μαζί με ρητή συγκατάθεση για κάθε σχετικό σκοπό της επεξεργασίας.

 Σύνδεση με τα κοινωνικά δίκτυα

Οι ιστοσελίδες μας και οι εφαρμογές μας προσφέρουν plug-ins σε ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα των Facebook , Instagram και Pinterest.

Εάν χρησιμοποιείτε ή συνδεθείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω της ιστοσελίδας μας ή των εφαρμογών μας, μπορούμε (βάσει των ρυθμίσεων απορρήτου) να αποκτήσουμε πρόσβαση, να χρησιμοποιήσουμε και να αποθηκεύσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως, μεταξύ άλλων, το όνομά σας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φύλο, τοποθεσία, προφίλ, εικόνα, επαφές και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες έχετε επιλέξει να διαθέσετε.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λόγους και τον βαθμό στον οποίο οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης συλλέγουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του παρόχου κοινωνικών μέσων.

Ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Εμείς ενδέχεται να αλλάξουμε την Πολιτική. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου θα ισχύσουν όταν δημοσιεύσουμε την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου στην ιστοσελίδα μας. Η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας σας μετά από αυτές τις αλλαγές σημαίνει ότι αποδέχεστε την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου. Σας ενθαρρύνουμε να εξετάζετε συχνά αυτή την πολιτική απορρήτου για να είστε ενήμεροι για τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινής χρήσης προσωπικών πληροφοριών.

Πολιτική Cookies

Στο www.theros-jewels.gr θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε διαφανείς στη διαδικασία συλλογής των προσωπικών σας  δεδομένων. Γι’ αυτό το λόγο η παρούσα πολιτική περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για το πως χρησιμοποιούμε Cookies στην ιστοσελίδα μας.

Χρησιμοποιούμε Cookies ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας να έχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Επιπλέον, τα Cookies μας βοηθάνε να κρατάμε ασφαλή τα δεδομένα σας. Με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, συμφωνείτε στη χρήση των Cookies για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική.

Τι είναι τα Cookies;

Cookies είναι σαν μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται με τη βοήθεια του φυλλομετρητή (browser) στις διάφορες συσκευές σας (πχ. υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο κ.α.) σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Κάποια Cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, ενώ άλλα χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την εμπειρία χρήστη και να διευκολύνουν την περιήγηση στην ιστοσελίδα.

Κατηγορίες Cookies

1. Tα Cookies διακρίνονται στα “απολύτως αναγκαία” και τα “μη αναγκαία”.

Τα “απολύτως αναγκαία” μπορούν :

 • είτε να χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν τη μετάδοση των επικοινωνιών σε ένα δίκτυο
 • είτε επειδή είναι απολύτως αναγκαία για μια διαδικτυακή υπηρεσία που έχετε ζητήσει (π.χ. μια ιστοσελίδα ή μια υπηρεσία σε μία ιστοσελίδα)

Τα “μη αναγκαία”: είναι τα Cookies που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των αναγκαίων, όπως για παράδειγμα όλα όσα αναλύουν την συμπεριφορά του χρήστη σε μια ιστοσελίδα (αναλυτικά Cookies) ή Cookies που χρησιμοποιούνται για διαφημίσεις προς τον χρήστη (διαφημιστικά Cookies).

2. Tα Cookies διακρίνονται σε “περιόδου λειτουργίας” και σε “μόνιμα”

Τα Cookies Περιόδου λειτουργίας: είναι cookies που λήγουν όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα Μόνιμα cookies: είναι cookies που παραμένουν στη συσκευή σας για μια καθορισμένη χρονική περίοδο ή μέχρι να τα διαγράψετε.

3. Tα Cookies διακρίνονται σε Cookies πρώτων και τρίτων μερών

Cookies πρώτων μερών: αυτά είναι cookies που ορίζονται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε τη συγκεκριμένη στιγμή.

Cookies τρίτων μερών: αυτά είναι cookies που ορίζονται από ένα άλλο τρίτο μέρος εκτός του ιστοτόπου που επισκέπτεστε. Εάν επισκεφθείτε για παράδειγμα, μια σελίδα με περιεχόμενο ενσωματωμένο απο το Youtube ή το Facebook, αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να τοποθετήσουν τα δικά τους cookies στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτά τα cookies, σας παρακαλούμε να ελέγχετε τις ιστοσελίδες αυτών των τρίτων μερών σχετικά με την πολιτική των cookies.

Τι είδη Cookies χρησιμοποιούμε;

Στην ιστοσελίδα μας www.theros-jewels.gr χρησιμοποιούμε cookies.

Στον πηγαίο κώδικα θα βρείτε ενσωματωμένα δύο cookies της Google Analytics.

Τα Google Analytics είναι ένα απλό, εύχρηστο εργαλείο που βοηθάει την ιστοσελίδα να μετρήσει την αλληλεπίδραση των χρηστών με το περιεχόμενό της. Όταν ο χρήστης περιηγείται στην ιστοσελίδα, η Google Analytics παρέχει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδα να εγκαθιστούν ετικέτες Javascript (βιβλιοθήκες) ώστε να καταγράφουν πληροφορίες για τη σελίδες που είδε ένας χρήστης, όπως για παράδειγμα το URL μιας σελίδας. Οι βιβλιοθήκες της Google Analytics JavaScript χρησιμοποιούν HTTP Cookies για να “θυμούνται” την κίνηση του χρήστη σε προηγούμενες σελίδες/αλληλεπιδράσεις με την ιστοσελίδα.

Το Google Analytics υποστηρίζει 3 βιβλιοθήκες JavaScript (ετικέτες) για να μετράει τη χρήση της ιστοσελίδας: τα gtag.js, τα analytics.js, και τα ga.js.

Tα analytics.js JavaScript είναι μέρος των Universal Analytics και χρησιμοποιούν cookies πρώτων μερών για να:

 • Διακρίνουν ατομικά τον κάθε χρήστη
 • Ανακόπτουν το ποσοστό αιτημάτων
Όνομα CookieΗμερομηνία ΛήξηςΠεριγραφή
_ga2 χρόνιαΧρησιμοποιείται για να διακρίνει τους χρήστες
_gid24 ώρεςΧρησιμοποιείται για να διακρίνει τους χρήστες.

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα cookies που έχουν οριστεί από τη WooCommerce. Αυτά είναι τα

woocommerce_cart_hash, woocommerce_items_in_cart, wp_woocommerce_session_, woocommerce_recently_viewed, store_notice[notice id], woocommerce_snooze_suggestions__[suggestion], woocommerce_dismissed_suggestions__[context] και tk_ai. 

Σας προτείνουμε να ελέγξετε και να λάβετε γνώση την πολιτική καθενός από τα παραπάνω στο link.

Επίσης, στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα cookies που έχουν οριστεί από τη WordPress.org. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της WodPress.org προκειμένου να λάβετε γνώση αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες των cookies , πατήστε εδώ 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies τρίτων μερών εδώ

Διαχείριση Cookies

Σχεδόν όλοι οι περιηγητές έχουν ενσωματώσει ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης cookies. Όμως, σε περίπτωση που επιλέξετε να περιορίσετε στον περιηγητή σας τη χρήση των cookies, ενδέχεται να μη έχετε την ίδια καλή εμπειρία χρήστη και εξατομικευμένες υπηρεσίες. Ενδέχεται επίσης, να μην μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες που επιθυμείτε για το σκοπό της κράτησης.

Διαγραφή Cookies

Όλοι οι περιηγητές επιτρέπουν στις ρυθμίσεις τους τον περιορισμό και τη διαγραφή των cookies. Τα βήματα έως τη διαγραφή είναι διαφορετικά σε κάθε περιηγητή. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο Μενού και στην κατηγορία Βοήθεια του δικού σας περιηγητή.

Επιπλέον, μέσω του περιηγητή σας μπορείτε να δείτε ποια cookies βρίσκονται αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και να τα διαγράψετε.

Τα Cookies είναι αρχεία κειμένου και επομένως μπορείτε να τα ανοίξετε και να διαβάσετε το περιεχόμενο τους ανά πάσα στιγμή. Τα δεδομένα που περιλαμβάνουν συνήθως είναι κρυπτογραφημένα και άρα δεν θα καταφέρετε πάντοτε να αναγνώσετε το περιεχόμενο τους, εκτός απο την ιστοσελίδα που τα εγκατέστησε.

Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικές συσκευές για πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας (για παράδειγμα κινητό, υπολογιστής και tablet κ.α.) απαιτείται να επιβεβαιώσετε ότι έχετε προσαρμόσει όλες τις επιθυμητές ρυθμίσεις για τα cookies  σε κάθε περιηγητή κάθε συσκευής.

Απενεργοποιώντας τα cookies επηρεάζεται επίσης, η επίβλεψη της κίνησης σας μέσα στην ιστοσελίδα, ωστόσο ο κώδικας ανάλυσης της ιστοσελίδας θα συνεχίσει να αναγνωρίζει την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, για το ποια cookies έχουν εγκατασταθεί και πως να τα διαχειριστείτε ή να τα διαγράψετε επισκεφθείτε τις εξής ιστοσελίδες: wikipedia.org, www.allaboutcookies.org, ή www.aboutcookies.org.

Επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες

Οι κατασκευαστές περιηγητών παρέχουν χρήσιμες σελίδες διαχείρισης cookies. Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τους πιο γνωστούς περιηγητές και τις ρυθμίσεις τους:

Για άλλους περιηγητές, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις πληροφορίες που παρέχει ο κάθε κατασκευαστής.

Αλλαγές στην Πολιτική Cookies

Η πολιτική και οι διαδικασίες μας στο Theros Jewels βρίσκονται σε διαρκή διαδικασία ενημέρωσης. Ενδέχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επικαιροποιούμε την πολιτική μας. Οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική Cookies θα αναρτάται στην παρούσα σελίδα.

Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε στα εξής στοιχεία:

Πλατής Γεώργιος

Κωνσταντίνου Υδραίου 64

Ρόδος, Τ.Κ. 85133

Τηλ. 2241074470

[email protected]